Projekty UE

Wielkanocn przepisy dania obiadowe ciasta potrawy wypieki

  pozyskiwanie dotacji unijnych, skuteczność poswojsku - sprawdź sam!

 

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA  

Witaj swojski podróżniku na stronach naszego projektu unijnego 2011-2012. Umieszczamy tutaj informacje dotyczące podwyższania kompetencji, takie swojskie - dla pracodawców i dla pracowników. Już teraz znajdziesz tutaj: darmowy poradnik z przedsiębiorczości i dotacji unijnych -Poradnik..., a także prezentację pokazującą zasady, które przyświecają równości szans kobiet i mężczyzn - Prezentacja... Ale to nie koniec przydatnych materiałów, które będziesz mógł znaleźć na stronach naszego projektu. Co 2-3 tygodnie będziemy umieszczali kolejne przydatne materiały edukacyjno-informacyjne, dlatego dodaj www.edukacja.poswojsku.pl  do swoich Folderów ulubionych i systematycznie zaglądaj na strony naszego unijnego projektu edukacyjnego.

Obecnie realizujemy w ramach domeny poswojsku.pl dwa projekty:

I "Doradztwo i szkolenia - nowoczesne metody modernizacji przedsiębiorstw" - realizowany przez poswojsku.pl sp. z o.o. - wspomagający poprzez doradztwo i szkolenia procesy modernizacyjne w firmach - szczegóły ..

kapitał ludzki
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl ..

II "Świadomy przedsiębiorca – kompetentny pracownik III” - realizowany jest w oparciu o doświadczenia GDDM z wcześniej zrealizowanych projektów: „Świadomy przedsiębiorca – kompetentny pracownik” oraz „Kształcenie formalne ustawiczne i e-learning szansą rozwoju powiatu zduńskowolskiego”.

Celem ogólnym projektu „Świadomy przedsiębiorca – kompetentny pracownik III” jest wzrost poziomu wiedzy pracodawców z terenu powiatów objętych projektem co do korzyści związanych z formalnym kształceniem ustawicznym pracodawców i ich pracowników, w szczególności przy wykorzystaniu nowoczesnych form kształcenia na odległość – e-learning.

Cele szczegółowe projektu to:

  • wzrost wiedzy odnośnie metod zwalczania barier w dostępie do edukacji
  • wzrost wiedzy w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn

Świadomy przedsiębiorca – kompetentny pracownik III” – jest szansą dla pracodawców i pracowników na pozyskanie wiedzy w zakresie możliwych metod podwyższania własnych kompetencji. Tylko przez podnoszenie kwalifikacji można osiągać sukcesy zawodowe. Wyspecjalizowana kadra pracownicza, to sukces pracodawcy, który zatrudnia odpowiednich pracowników na odpowiednich stanowiskach. Nasz projekt to Twoja szansa!!! Kliknij aby zobaczyć korzyści z uczestnictwa w projekcie ..

 

W ramach projektu “Świadomy przedsiębiorca – kompetentny pracownik II” przygotowaliśmy praktyczny poradnik:

Podstawy przedsiębiorczości i dotacji UE

przykładowe projekty unijne - zrealizowane przez GDDM:

Loga unijne

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Świadomy Przedsiębiorca - Kompetentny Pracownik

EDUKACJA - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE - LONG LIFE LEARNING - E-LEARNING

www.edukacja.poswojsku.pl
e-learning szansą rozwoju każdego Europejczyka

Świadomy przedsiębiorca - Kompetentny Pracownik


Loga unijne

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kształcenie formalne ustawiczne i e-learning
szansą rozwoju powiatu zduńskowolskiego

jak pozyskać dotacje unijne na szkolenia i promocję
 równość szans kobiet i mężczyzn podstawą unijnego społeczeństwa

www.edukacja.poswojsku.pl
e-learning szansą rozwoju każdego Europejczyka

KSZTAŁCENIE FORMALNE USTAWICZNE I E-LEARNING SZANSĄ ROZWOJU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO


Loga unijne

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Świadomy Przedsiębiorca - Kompetentny Pracownik

 

kształcenie formalne ustawiczne - long life learning - e-learning - kształcenie na odległość - nowoczesna darmowa edukacja -
e-learning

www.edukacja.poswojsku.pl
e-learning szansą rozwoju każdego Europejczyka

Świadomy przedsiębiorca - Kompetentny Pracownik II
 

www.poswojsku.info - marketing: reklama, promocja, SEO, strategie marketingowe

 

Polski

portal kulinarny utrzymywany jest z reklam

więc bądź wyrozumiały/a

Języki